การจัดทำเว็บไซต์กับบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำพรมแดนของมนุษย์ในปัจจุบันส่งผลต่อการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายๆด้าน เริ่มจากการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการแก่ประชากรทั่วโลก จากนั้นจึงเกิดการคิดค้นนวัตกรรมการสื่อสาร และสื่อต่างๆอีกมากมายตามมานับไม่ถ้วน เพื่อยกระดับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ เว็บไซต์ก็เช่นกัน การจัดทำเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากมายหลายด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบทบาทต่างๆนั้นจะกล่าวโดยสังเขปดังนี้

การจัดทำเว็บไซต์ กับบทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเงิน

1.ด้านเศรษฐกิจ และการเงิน

รวมไปจนถึงการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่อชีวิตคนปัจจุบันมากเพียงไร และแน่นอนว่าบทบาทของการจัดทำเว็บไซต์ บนอินเทอร์เน็ตนั้น ส่งผลถึงข้อดีมากมายหลายประการต่อระบบเศรษฐกิจระดับย่อยไปจนถึงระดับชาติ อาทิเช่น ประโยชน์ด้านการเปิดกว้างหรือการขยายธุรกิจการซื้อขายสินค้าและบริการเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ได้รับผลกำไร และลูกค้ารายใหม่มากขึ้น การจัดทำเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์จึงเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันและไม่หยุดเพียงเท่านี้ในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะอีกกี่สิบปีก็ตาม ผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ประโยชน์ด้านการค้าขาย การลงทุนของตนอย่างต่อเนื่อง

2.ด้านการสื่อสาร

การจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้ และข้อมูลต่างๆผ่านระบบสารสนเทศ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์มากและใช้ต้นทุนต่ำ ปัจจุบันเราใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการส่งอีเมลล์ หรือสื่อสารกันผ่านทางแชท โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ

ข่าวการศึกษา

3.ด้านการศึกษา

การจัดทำเว็บไซต์ในปัจจุบันก็ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษามากขึ้นเช่นกันครับ ผู้จัดทำเว็บไซต์พบว่า การเรียนมิได้จำเป็นต้องอยู่ภายในห้องเรียนอีกแล้ว ในเวลานี้ตำราเรียนต่างๆถูกจัดทำให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าอีบุ๊ค และจะนำมาซึ่งความสะดวกสบายของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลสำคัญต่างๆ นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ต่างๆมากมายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนสดผ่านวีดีโอเท่าเทียมกับนักเรียนในเมือง เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงพื้นที่ชุมชนนั้นๆ

4.ด้านการสื่อสารมวลชน และการโฆษณา

พบว่ามีเว็บไซต์มากมายที่เจริญเติบโตและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะสื่อสารมวลชน เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นผู้ให้บริการข่าวสาร งานโฆษณา และให้ความรู้ต่างๆแก่ประชาชน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีด้วยว่า สื่อสารมวลชนต้องนำเสนอข่าวสารที่มีข้อเท็จจริงสูง และไม่พาดพิงทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในแง่ลบด้วย เว็บไซต์ด้านโฆษณาจึงอาศัยการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆที่ดูเป็นทางการมากขึ้น


กล่าวโดยสรุปคือ การจัดทำเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้นมีข้อดีหลากหลายประการ อาจจะยังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกประการแต่เป็นการชี้ให้เห็นตัวอย่าง และบทบาทต่างๆ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ดีครับ

Comments are closed.