Package M

เหมาะสำหรับเว็ปไซต์ขนาดกลาง จำพวก เว็ปไซต์จองห้องพัก, เว็ปแสดงข้อมูลพร้อมระบบจัดการข้อมูล(Back-Office) ฯลฯ พร้อมทั้งการันตีการไต่อันดับ google search ให้กับเว็ปไซต์ของท่าน

ข้อมูลแพ็คเกจ ทำเว็บไซต์ขนาดกลาง

  • ฟรีค่าจดทะเบียนโดเมนแนม 1 ปี .com .net .biz และพื้นที่ใช้งาน 2 GB
  • หน้าแรก Home Page สำหรับแสดงข้อมูลสินค้าเด่น หรือบริการที่ต้องการประชาสัมพันธ์
  • หน้าเกี่ยวกับบริษัท About Us สำหรับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ห้างร้าน เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมชมได้ทราบถึงตัวตนของบริษัท ห้างร้าน
  • หน้าเกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการต่างๆของบริษัท ห้างร้าน
  • หน้าแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ นำเสนอข้อมูลพร้อมภาพประกอบสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ แบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ (กำหนดสินค้าไม่เกิน 100 ชิ้น)
  • ระบบ News & Update ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับผู้เยี่ยมชม พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูล (Back-End)
  • ระบบบริหารข้อมูลสินค้าและบริการ เป็นระบบที่ใช้สำหรับเพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลของสินค้าและบริการ โดยระบบจะมีการป้องกันด้วย Password เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้เอง
  • ระบบบริหารข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และบริการ
  • หน้าข้อมูลสำหรับติดต่อบริษัทห้างร้าน ประกอบไปด้วย ข้อมูลที่ตั้ง บริษัท ห้างร้าน วิธีการติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อส่ง email อัตโนมัติมายัง email ของเจ้าของธุรกิจ และระบบตอบกลับอัตโนมัติ พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ และลงทะเบียนที่ตั้งธุรกิจใน Google Map
  • ไม่จำกัดจำนวนหน้า

ทำเว็บไซต์ขนาดกลาง

สนใจติดต่อ info@srirachaweb.com ,โทร 087-5691105